BloodHound – analiza infrastruktury AD cz. 1

Wstęp

W ostatnim wpisie obiecałem opowiedzieć nieco o narzędziach przydatnych przy pracy z infrastrukturą IT opartą o Active Directory. Chciałbym w najbliższym czasie skupić się na następujących rozwiązaniach:

 • BloodHound
 • Ping Castle
 • PowerSploit (moduł PowerView)

Analiza domeny opartej o Active Directory to nieodłączna część audytów infrastruktury, testów penetracyjnych czy działań Red Team wobec testowanych systemów. Na wstępie chciałbym podkreślić, że rozwiązania te są pomocne w rekonesansie, analizie, eskalacji uprawnień czy w lateral movement. Nie jest to więc oprogramowanie, które pomoże nam uzyskać punkt zaczepienia (ang. initial foothold) w badanej/atakowanej sieci. Schemat działania powyższych narzędzi wykorzystuje prawa zwykłych użytkowników do odczytu praktycznie całości AD (wyjątkiem są różne atrybuty, np. ms-Mcs-AdmPwd dla obiektów typu „Computer”, ale o tym kiedy indziej). Musimy więc uprzednio uzyskać możliwość wykonywania kodu jako dowolny użytkownik w domenie.

Domena how2hax.pl – zanim zaczniemy mówić o BloodHound

W poprzednim wpisie wykorzystaliśmy lokalną domenę how2hax.pl do przechwycenia ruchu sieciowego i zdobycia hasła jednego z użytkowników tej domeny. W tym oraz w co najmniej kilku z następnych wpisów również będę korzystać z domeny how2hax.pl. Abyście mogli jednak w łatwy i szybki sposób przetestować opisywane przeze mnie narzędzia oraz podatności stworzyłem na GitHubie mały projekt w oparciu o narzędzie Ansible. Projekt how2hax to nic innego jak playbooki Ansible podzielone na role tak, aby można było w wygodny sposób skonfigurować wybrany przez nas moduł z domeny. Całość działa w ramach wirtualnego środowiska pracy Python, więc nie musicie martwić się o problemy z zależnościami w playbookach czy o wersje Ansible.

Projekt w założeniu ma być łatwo adaptowalny do każdego środowiska opartego o AD. Główną ideą jest jego modułowy charakter i rozszerzalność. Na chwile obecną możecie skupić się tylko i wyłącznie na roli „domain”, która w założeniu ma odpowiadać za konfigurację, dodawanie lub usuwanie podatności związanych stricte z domeną. Innymi słowy, będą tam skrypty odpowiedzialne za konfigurację grup, użytkowników, kontenerów i uprawnień. Będą się tam znajdować również ustawienia związane z politykami bezpieczeństwa GPO. Inne role, np. rola „wk” dotyczy tylko i wyłącznie konfiguracji i podatności na stacjach roboczych, rola „sql” będzie odpowiadać za konfigurację serwerów SQL itd.

W chwili obecnej środowisko nie różni się niczym od tego wykorzystywanego w poprzednim wpisie.

BloodHound – wprowadzenie

BloodHound w przejrzysty sposób wizualizuje i analizuje zależności i relacje występujące między różnymi obiektami w domenie. Narzędzie jest oparte o grafową bazę danych neo4j i jej graficzną reprezentację otrzymaną za pomocą oprogramowania Linkurious.

źródło: https://mcpmag.com/articles/2019/11/13/bloodhound-active-directory-domain-admin.aspx

BloodHound pozwala nam śledzić relacje między użytkownikami, grupami, kontami serwisowymi czy innymi obiektami w domenie AD. Pomaga również w znajdywaniu ścieżek z punktu A do B w oparciu o analizę zależności i uprawnień między kolejnymi węzłami ścieżki. Program w końcu ma wbudowany niewielki manual dotyczący podatności i uprawnień, podpowie więc co zrobić gdy kontrolowany przez nas użytkownik ma możliwość przejęcia kontroli nad innym kontem lub domeną w ogóle.

BloodHound generalnie składa się z dwóch części:

 • Bazy danych wraz z graficzną prezentacją badanej infrastruktury
 • Tzw. „collectorów”, czyli programów służących do zbierania informacji o środowisku AD:
  • SharpHound
  • AzureHound

Pierwszy z nich służy do zebrania informacji o strukturze AD zbudowanej w oparciu o zasoby lokalne (ang. on premise). Drugi analizuje infrastrukturę opartą o rozwiązanie Azure AD. W kolejnym etapie będziemy analizować środowisko zbudowane w oparciu o zasobie lokalne, a nie o chmurę – użyjemy więc programu SharpHound.

Podstawy Red Teaming, czyli obfuskacja kodu.

Podczas typowych white-boxowych, „audytowych” testów mamy dużą swobodę i komfort pracy. Nie musimy przejmować się SOCiem, oprogramowaniem antywirusowym, ryzykiem wykrycia. W sytuacji kiedy prowadzimy działania Red Teamowe, testy typu black-box lub testujemy działania SOC musimy być przygotowani na sytuację, w której będziemy musieli unikać systemów AV, IDS itp. Uważam, że powinniśmy wychodzić ze strefy komfortu i budować mindset Red Teamera. Zagadnienia związane z omijaniem antywirusów (ang. AV Evasion) nie należą do najłatwiejszych. Profesjonalne grupy posiadają swoje własne zdolności obfuskacji kodu czy skrytego wykradania danych (ang. data exfiltration), ale uważam, że każdy z nas powinien budować u siebie takie zdolności. Przy tej okazji chciałbym polecić ten filmik IppSeca o obfuskacji Mimikatza.

Jak zachowuje się Windows Defender przy SharpHound?

Złośliwy skrypt PowerShell
Złośliwy plik wykonywalny

Po odpowiednim przerobieniu skrypt SharpHound przestał być wykrywalny przez Microsoft Defendera z aktualną bazą sygnatur.

Fragment kodu po obfuskacji

Zebranie informacji o domenie AD

W celu zgromadzenia danych o badanym środowisku należy uruchomić zaobfuskowany skrypt SharpHound.ps1 (poniżej ze zmienioną nazwą). Niestety, ale również w tym przypadku Windows Defender zadziałał prawidłowo i nie pozwolił na załadowanie do pamięci skompresowanego programu SharpHound.exe.

W takiej sytuacji mamy dwa dwa wyjścia:

 • Dalsza próba obfuskacji kodu programu SharpHound;
 • Próba uruchomienia programu z w pełni kontrolowanej przez nas stacji roboczej, w kontekście przejętego użytkownika.

Ponieważ omijanie AV (ang. AntiVirus evasion) nie jest tematem tego wpisu, załóżmy, że posiadamy dane logowania użytkownika „m.miller” i możemy wykorzystać stację z systemem Windows, która posiada połączenie sieciowe z resztą badanej infrastruktury. Schemat naszego środowiska testowego wygląda wiec następująco:

Aby wykonać skrypt SharpHound w kontekście użytkownika domenowego musimy uruchomić program PowerShell za pomocą polecenia „runas”.

A następnie w nowym oknie uruchomić interesujący nas skrypt i czekać na wyniki.

Polecam zwrócić uwagę na górną belkę programu Powershell i informację, że program jest uruchomiony w kontekście użytkownika „m.miller” z domeny „how2hax”. Program SharpHound zapisał zebrane przez siebie dane w plikach formatu json, a następnie spakował je do jednego archiwum zip. Wskazał nam również ścieżkę zapisanego archiwum. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak skopiować utworzony plik na stację Kali Linux z zainstalowanym oprogramowaniem BloodHound.

Analiza zebranych danych

W celu przeanalizowania danych należy po prostu przenieść skompresowany plik do otwartego programu BloodHound. Omawiane oprogramowanie zawiera w sobie zestaw predefiniowanych kwerend, które mogą pomóc nam na wstępną analizę zebranych danych. Ze swojej strony polecam jednak „dociągnąć” sobie dodatkowe zapytania ze tego repozytorium . Jeszcze więcej zapytań można znaleźć tu.

Korzystając z powyższych zapytań możemy już całkiem nieźle zorientować się w sytuacji. Przede wszystkim powinniśmy szukać tzw. „Low hanging fruits”, czyli najprostszych punktów zaczepienia, które mogą pomóc nam eskalować uprawnienia, wykonać tzw. lateral movement czy w końcu przejąć całkowicie kontrolę nad domeną.
Rzeczy, które powinny zainteresować nas w pierwszej kolejności to:

 • konta wobec których możemy przeprowadzić atak typu AS-REP Roasting,
 • konta skojarzone z SPNami,
 • użytkownicy, którzy mają prawa prawa przeprowadzać replikację z kontrolerem domeny,
 • członkowie grup DNS Admins itp.

W kolejnych krokach powinniśmy sprawdzić, które konta są uprawnione do delegacji i uwierzytelnienia w imieniu innych użytkowników domeny. Z punktu widzenia działań typowo Red Teamowych będzie nas np. interesowało na jakich stacjach aktywne sesje mają administratorzy domeny i to te stacje powinniśmy wziąć jako pierwsze na celownik. Arsenał dostępnych kwerend jest ograniczony tylko przez naszą wyobraźnię, intuicję i rzecz jasna wiedzę.

W kolejnym wpisie będziemy kontynuowali analizę domeny how2hax.pl przy pomocy narzędzia BloodHound. Znajdziemy i wykorzystamy co najmniej dwa konta standardowego użytkownika, które posiadają niestandardowe uprawnienia pozwalające na przejęcie kontroli nad domeną.

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.